در مورد دانشگاه و دانشجویان میراث و مشکلاتشان

دانشگاه تهران خواستار و مشتری

 مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

و سازمان میراث فرهنگی هم

توجهی به این مسئله نمیکند...

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۶ساعت 19:13  توسط دانشجویان میراث فرهنگی  |